From: 
 Until: 
a
13 documents  collapsed to 12Sort by:   Alphabetically  asc1 column
Monograph
Deset rozprav lidopisných 
Bartoš, František, 1837-1906
Monograph
František Bartoš a Leoš Janáček 
Bartoš, František, 1837-1906; Straková, Theodora, 1915-2010; Janáček, Leoš, 1854-1928
Monograph
Kytice 
Bartoš, František, 1837-1906; Kašpar, Adolf, 1877-1934; Havlová, Františka, 1913-
Monograph
Kytice z lidového básnictva našim dětem uvil František Bartoš 
Bartoš, František, 1837-1906; Kašpar, Adolf, 1877-1934
Monograph
Lid a národ 
Bartoš, František, 1837-1906
Monograph
Líšeň 
Bartoš, František, 1837-1906; Mašíček, Cyril, 1868-1929
Monograph
Mluvnice jazyka českého 
Bartoš, František, 1837-1906; Blažek, Matyáš, 1844-1896
Monograph
Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské 
Bartoš, František, 1837-1906; Blažek, Matyáš, 1844-1896
Monograph
Naše děti 
Bartoš, František, 1837-1906; Zvěřina, František, 1920-1973; Frynta, Emanuel, 1923-1975; Aleš, Mikoláš, 1852-1913
Monograph
Nová rukověť správné češtiny 
Bartoš, František, 1837-1906
Monograph
Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými 
Bartoš, František, 1837-1906
Monograph
Rukověť správné češtiny 
Bartoš, František, 1837-1906