From: 
 Until: 
a
587 documents  collapsed to 45Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Monograph
Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře 
Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře (1991 : Luhačovice, Česko); Marhoulová, Zuzana; Pavlištík, Karel, 1931-
Monograph
Podomácká výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku 
Pavlištík, Karel, 1931-; Urban, Alois, 1912-1981
Page
275 
(... vydání sbírky „Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými". Úvod naps. Karel Pav-lištík ...)
(... výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku“ o nové expozice. ] NP, 21. 5. 1965, s. 2. 8018 PAVLISTiK ...)
Internal part
Kulturní vývoj 
Pavlištík, Karel
 
Page
86 
(... Josef 2 1879 Stavěna Antonín 4L 1928 Číhala Antonín 3 1882 Jurčík Karel 42 1932 Rosík Cyril 4 1882 ...)
(... Stanislav 13 1896 Klejnar Karel 52 1946 Kočí Antonín 14 1897 Číhal Antonín 53 1946 Gorec Jan 15 1903 ...)
Page
41 
(... Karel St., maj. restaurace a uzenářstvi. Kylhof Tomáš, soukromník. Kolář Josef, obuvník. Krajíček ...)
(... František, řezník. Machka Jan, strojní stolařstvl, Želechovice. Mikša Augustin, hotelier. Mezírka Karel ...)
Page
846 
(... Pavlištík Karel, PhDr., národopisec 354 Pavlovský Stanislav, biskup olomoucký 698 Payrman Jakle 713 ...)
(...  Kryštof Karel 484 z Osenice Záviš Jiřík 797 - Zikmund 797 z Ostašova Ostašovský Jan st. 520 ...)
Page
155 
(... , Josef 53 PAVLIŠTÍK, Karel 71 PAVLOUSEK, Jaroslav 13,127 PECK, Eduard 10, 11, 25-27, 30, 31, 33, 35 ...)
(... KŘEČEK, Vojtěch 145 KŘÍŽ,F. 66 KUBÁNEK, Petr 111 KUBÁNKOVÁ, Marie 111 KUČA, Karel 25,45,47,49 ...)
Page
151 
(... . (Slovácké muzeum.) Sj, 9. 10. 1968, s. 1 a 4. 3908 PAVLISTIK, Karel: Etnografická expozice Slováckého muzea v Vh. Hradišti. Muzejní a vlastivědná práce, 2, 1964, s. 238—239. 3909 PAVLIŠTlK, Karel: Nová ...)
Page
57 
(... a jímž si 6. Rud. Hurt, O nářečních a krojových poměrech na Moravě, VVM 1973 7. Karel Pavlištík ...)
Page
43 
(... 9. Dorazín Antonín, Lůžkovice 21 10. Eliáš Vladimír, Zlín 22 11. Fišer Karel, Zlín 23 12. Fišer ...)
(... Augustin, Zlín 12. Ondík František, Zlín 13. Pavlištík Josef, Zlín 17. Ševčák Vladimír, Zlín 18 ...)
Page
539 
(... . 4 (1947—48) 72—73 PAVLISTÍK, KAREL 2284 Nad dílem Josefa Čižmáře. Zprávy OM v Gottwř. (1963) 41—45 PAVLISTIK, KAREL 2285 Dva dopisy Čeňka Zíbrta Josefa Čižmá-řovi. Zprávy OM v Gottwaldově (1963 ...)
Page
108 
(... . Pavlištík Karel 1972 1971 V/ürz Richard 1975 1951 STŘEDISKO DOPRAVY A AUTODILEN 1963 Červinka Jan 1972 ...)
(... Bohuslav mlad Bradáč František 1975 Polach František Bobčík Josef 1975 Pilek Stanislav Bršlico Karel ...)
Page
22 
(... Dlabaja a inž. Pavelka (tech. ved. - Vašek Cvan). A-žáci; Karel Skoumal a Jarda Boruta (techn. ved. — Fr ...)
(... , Jar. Síma, Boh. Kožela, Ant. Tomaník a Jiří Hedbávný, útočníci — Petr Bavor, Luboš Koutný, Karel ...)
Page
253 
(... PALÄTOVÄ, Dagmar 693 PALÄTOVA, Karla 2821 PÁLKOVÁ, J. 2340 PAMFIL, Jiří 4779 PAPICA, Karel 441—442 ...)
(... , 4088 PAVELKA, Jan 353—354. 1708—1711, 2887, 5086—5090 PAVELKA, Jiří 3502 PAVELKA, Karel 355—358, 1911 ...)
Page
34 
(... Pavlištík, Csc. Národo- pisná revue 1, 1991, č. 4, s. 210 K. L. (Kunz, Ludvík): PhDr. Karel Pavlištík šede ...)
(... : Karel Pavlištík: Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku. Náro- dopisná revue 3, 1993 ...)
Page
6 
(... PhDr. Karel Pavlištík - etnograf, kterému kádrováci dovolili pracovat v kanalizační četě Gončarov ...)
(... Karel Pavlištík ví, co ří- ká. O své pozoruhodné expo- zici Domáci výroba dřevěného nářadí ...)
Page
14 
(... vytvořil Karel Pavlištík tři významné expozice. První z nich, Domácká výroba dřevěného nářadí ...)
(... konference IFMC (UNESCO), při níž v 60. letech Karel Pavlištík organizátorsky spolupůsobil ...)
Page
48 
(... Zlínského kraje Pro amicis musae Karlu Pavlištíkovi Alena Prudká PhDr. Karel Pavlištík, CSc., etnograf ...)
(... . V roce 1966 vytvořil Karel Pavlištík expozici s názvem Lidové umění na luhačovickém Zále- sí ...)

>loading more documents...